Sídlo spoločnosti:

marot eko s.r.o.

Hviezdoslavov


IČO: 47067934

DIČ: 2023730269

IČ DPH: SK2023730269

Recyklačný dvor:

pondelok - piatok: 7:00 - 15:00


tel.: +421 948 263 646

email: info@maroteko.sk

web: www.maroteko.sk

Informácie doplníme čoskoro.